ארכיון לחודש מרץ, 2014

מרץ 20 2014

כל קורה – מרץ

…" טיבה של כתיבה: בלימודי התואר הראשון במכללות לעיצוב, לפחות באחת מהן, מלמדים את הסטודנטים כתיבה אקדמית. ההנחיות הנוגעות לעימוד הגרפי מציגות פער משמעותי בין הכתיבה האקדמית השמרנית לבין ההיגיון העיצובי שלומדים בשיעורי הטיפוגרפיה. כך, למשל, האקדמיה שבויה בפונט "דוד", או "אריאל" בגודל 12 נקודות וברווח כפול בין השורות. ההזחה בתחילת פסקה מחייבת 4 תווים, […]

2 תגובות